Menu
Your Cart

Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου - ηλεκτρονικού καταστήματος Crosby.gr  

Προοίμιο
Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης ισχύουν για το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας CROSBY -Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΠΟΥΛΟΣ, που εδρεύει στην οδό Πρωτεσιλάου 64 στο Ίλιον, με ΑΦΜ 014915524 και ΔΟΥ: Αγίων Αναργύρων, με αριθμό ΓΕΜΗ 592001000 και τηλέφωνο 210 - 2622022.
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης μπορούν ανά πάσα στιγμή να συμπληρωθούν, να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από πρόσθετες διατάξεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους του καταναλωτή των ακόλουθων  Όρων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με αυτούς, σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Η CROSBY έχει το δικαίωμα να εμποδίζει την πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διαγράφει κακόβουλα σχόλια στο διαδίκτυο και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας σε περίπτωση παραβιάσεων των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα. Η CROSBY δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας καθώς και των προσωπικών σας πληροφοριών ή κωδικών από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι εσείς.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της εταιρείας CROSBY, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κειμένων, των προγραμμάτων, των γραφικών, των εικόνων, του ήχου και των βίντεο, υπόκειται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το εν λόγω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για εμπορικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να διανεμηθεί ή να τροποποιηθεί από τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας.
Η CROSBY διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να εξουσιοδοτεί ή να απαγορεύει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, παρουσίαση, τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγων έργων, ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο -εν όλω ή εν μέρει- του περιεχομένου του δικτυακού της τόπου.
Η CROSBY έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της σχετικά με περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύτηκε σε ιστότοπους τρίτων και να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε χρήση, αλλοίωση ή άλλη εν γένει τροποποίηση του περιεχομένου του δικτυακού της τόπου.
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, επίδειξη, τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγου έργου, ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της εταιρείας CROSBY, γίνεται μονάχα κατόπιν γραπτής συμφωνίας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Μέσω του δικτυακού μας τόπου μπορεί να σας ζητηθεί να αλληλοεπιδράσετε με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media (π.χ. Instagram, Facebook κ.λπ.). H CROSBY δεν ελέγχει ή παρακολουθεί τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών ή το περιεχόμενο αυτών. Ως εκ τούτου, η επιχείρησή μας δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων αλλά και για τους ειδικούς όρους που υιοθετούνται από αυτούς, όσον αφορά κυρίως στο απόρρητο και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς. Παρακαλούμε όταν μεταφέρεστε σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται από την ιστοσελίδα μας, να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου τους. Η ιστοσελίδα μας παρέχει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά για να βοηθήσει τους επισκέπτες της στην αναζήτηση και περιήγηση στο Διαδίκτυο και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το περιεχόμενό τους και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει ιστότοπους τρίτων μερών.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπό μας γίνεται με αποκλειστική και προσωπική σας ευθύνη. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν εξαιτίας της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Ο ιστότοπός μας και το περιεχόμενό του παρέχονται «ως έχουν» και η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε θετικές ή επακόλουθες ζημίες (ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφερόμενης οποιασδήποτε απώλειας κερδών, δεδομένων κ.λπ.), καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από κακόβουλο λογισμικό που μπορεί γενικά να βλάψει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή ακόμα και οποιοδήποτε άλλο υλικό αυτού.
Η επιχείρησή μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της είναι ακριβές και δεν περιέχει λανθασμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, η CROSBY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, ούτε για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου του ιστότοπού της και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός τόπος θα λειτουργεί συνεχώς, χωρίς διακοπές και λάθη που οφείλονται στη σύνδεση με το Internet.
Η CROSBY έχει επίσης υιοθετήσει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της, την ακεραιότητα των δεδομένων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε δεδομένα, καθώς και την αποτροπή των κινδύνων διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και πληροφοριών ή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης από τρίτους σε αυτά τα δεδομένα και πληροφορίες. Ωστόσο, η CROSBY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για διακοπές ή καθυστερήσεις του ιστότοπου λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή λόγω τεχνικών βλαβών, ή σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εν γένει οποιωνδήποτε συνθηκών εκτός του ελέγχου της επιχείρησής μας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων καταστροφών υπολογιστών, διακοπών του τηλεφωνικού δικτύου ή του δικτύου Internet, ή ελαττωμάτων που επηρεάζουν το υλικό ή το λογισμικό που επιτρέπει τη λειτουργία δικτύου Internet κ.λπ.
Επίσης, η CROSBY δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή όχι της παραγγελίας σας. Διατηρεί επίσης επιφύλαξη ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περίπτωση λόγων ανωτέρας βίας, εκτάκτων καιρικών ή κοινωνικών φαινομένων και σε περιπτώσεις εκτός ελέγχου της επιχείρησής μας.
Η CROSBY υπενθυμίζει στους χρήστες - επισκέπτες  ότι οι εικόνες, οι φωτογραφίες και τα σχέδια που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της σχετικά με την παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών δεν αποτελούν απαραιτήτως πιστή αναπαράσταση χρωμάτων, σχεδίων και διαστάσεων και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των  καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους με κάθε πρόσφορο μέσο (με τηλεφωνική κλήση ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προτείνουμε παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και τιμής που μπορείτε να παραγγείλετε.

5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη λειτουργία και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Μάθε περισσότερα