Menu
Your Cart

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης ισχύουν για το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας CROSBY-Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΠΟΥΛΟΣ, οδός Πρωτεσιλάου 64 στο Ίλιον, ΑΦΜ: 014915524, ΔΟΥ: Αγ. Αναργύρων,
Αρ. ΓΕΜΗ 592001000 Τηλέφωνο: +30 210 2622022.
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης μπορούν ανά πάσα στιγμή να συμπληρωθούν, να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από πρόσθετες διατάξεις, χωρίς πρoηγούμενη προειδοποίηση. Η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με αυτούς, σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας.

Η CROSBY έχει το δικαίωμα να εμποδίζει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διαγράφει κακόβουλα σχόλια στο διαδίκτυο και να λαμβάνει κάθε απαραίτητομέτρο προστασίας σε περίπτωση παραβιάσεων των παρόντων Όρων Χρήσης.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα. Η CROSBY δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας καθώς και των προσωπικών σας πληροφοριών ή κωδικών, από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι εσείς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της CROSBY, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κειμένων, των προγραμμάτων, των γραφικών, των εικόνων, του ήχου και των βίντεο, υπόκειται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της CROSBY δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για εμπορικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να διανεμηθεί ή να τροποποιηθεί από τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας. Η CROSBY διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να εξουσιοδοτεί ή να απαγορεύει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, παρουσίαση, τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγων έργων, ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της. Η CROSBY έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της σχετικά με Περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύτηκε σε ιστότοπους τρίτων και να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε χρήση, αλλοίωση ή άλλη εν γένει τροποποίηση του Περιεχομένου της ιστοσελίδας της.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, επίδειξη, τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγου έργου, ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου της ιστοσελίδας της CROSBY,γίνεται μονάχα κατόπιν γραπτής συμφωνίας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορεί να σας ζητηθεί να αλληλεπιδράσετε με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ.Instagram, Facebook κ.λπ.). H CROSBY δεν ελέγχει ή παρακολουθεί τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών ή το περιεχόμενο αυτών. Ως εκ τούτου, η επιχείρησή μας δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων αλλά και για τους ειδικούς όρους που υιοθετούνται από αυτούς, όσον αφορά κυρίως στο απόρρητο και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς. Παρακαλούμε όταν μεταφέρεστε σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται από την ιστοσελίδα μας, να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου τους. Η ιστοσελίδα μας παρέχει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά για να βοηθήσει τους χρήστες της στην αναζήτηση και περιήγηση στο Διαδίκτυο και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το περιεχόμενό τους και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει ιστότοπους τρίτων μερών.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιστότοπό μας με αποκλειστική και προσωπική σας ευθύνη. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν εξαιτίας της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Ο ιστότοπός μας και το περιεχόμενό του παρέχονται «ως έχουν» και η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε θετικές ή επακόλουθες ζημίες(ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφερόμενης οποιασδήποτε απώλειας κερδών, δεδομένων κ.λπ.), καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από κακόβουλο λογισμικό που μπορεί γενικά να βλάψει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή ακόμα και οποιοδήποτε άλλο υλικό αυτού.
Η επιχείρησή μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της είναι ακριβές και δεν περιέχει λανθασμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, η CROSBY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνηγια τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, ούτε για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου του ιστότοπού της και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός τόπος θα λειτουργεί συνεχώς, χωρίς διακοπές και λάθη λόγω της σύνδεσης στο Internet.
Η CROSBY έχει επίσης υιοθετήσει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της, την ακεραιότητα των δεδομένων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε δεδομένα, καθώς και την αποτροπή των κινδύνων διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και πληροφοριών ή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης από τρίτους σε αυτά τα δεδομένα και πληροφορίες. Ωστόσο, η CROSBY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνηγια διακοπές ή καθυστερήσεις του ιστότοπου λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή λόγω τεχνικών βλαβών, ή σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εν γένει οποιωνδήποτε συνθηκών εκτός του ελέγχου της επιχείρησής μας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων καταστροφών υπολογιστών, διακοπών του τηλεφωνικού δικτύου ή του δικτύου Internet, ή ελαττωμάτων που επηρεάζουν το υλικό ή το λογισμικό που επιτρέπει τη λειτουργία δικτύου Internet κ.λπ.).

Επίσης, η CROSBYδεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή όχι της παραγγελίας σας. Διατηρεί επίσης επιφύλαξη ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περίπτωση ανωτέρας βίας και στις περιπτώσεις εκτός ελέγχου της επιχείρησής μας.

Η CROSBY υπενθυμίζει στους χρήστες ότι οι εικόνες, οι φωτογραφίες και τα σχέδια που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της σχετικά με την παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών δεν αποτελούν απαραιτήτως πιστή αναπαράσταση χρωμάτων, σχεδίων και διαστάσεων, και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των  καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους με κάθε πρόσφορο μέσο (με τηλεφωνική κλήση ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προτείνουμε παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και τιμής που μπορείτε να παραγγείλετε.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη λειτουργία και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Μάθε περισσότερα